Met hun nieuwste website promoten zij vooral Kroatië, Slovenië, Montenegro, Bosnië, ... waaronder ook talrijke cruises. www.idriva.nl